Ofördelaktigt

0 Comments

ofördelaktigt

Synonymer före och efter ofördelaktigt. oföljsam · oför · oförarglig · oförbehållsam · oförberedd · oförberett · oförblommerad · oförbrännelig · oförbätterlig · ofördelaktig; ofördelaktigt; ofördragsam · ofördröjlig · ofördröjligen · ofördärvad · oförenlig · oförenlighet · oföretagsam · oföretagsamhet · oförfalskad · oförfaren. Slå på/av. Böjningar av ofördelaktig, Positiv, Komparativ, Superlativ. Attributivt. Obestämd singular, Utrum, ofördelaktig, ofördelaktigare. Neutrum, ofördelaktigt. Bestämd singular, Maskulinum, ofördelaktige · ofördelaktigaste. Alla, ofördelaktiga. Plural, ofördelaktiga. Predikativt. Singular, Utrum, ofördelaktig, ofördelaktigare. SV Synonymer för ofördelaktig. Hittade 53 synonymer i 6 grupper. 1. Betydelse: ogynnsam [a]. oförmånlig, dålig, förlustbringande, olämplig, otjänlig, nedsättande {n}, nedgörande, negativ {n}, ofördelaktig. 2. Betydelse: missklädsam [a]. ofördelaktig, olämplig. 3. Betydelse: olämplig [a]. opassande, illa vald, ogynnsam. Mårtenssons om etnicitet och etniska grupper. Utbudet av krediter minskar och räntan, dvs. Swedish Jag skulle inte ha röstat för den eftersom den uppenbarligen är restriktiv och ofördelaktig för de nya medlemsstaterna samt för det ungerska flygbolaget. Vad händer vid en bankpanik? Send this link to let others join your presentation: Föreslå nya synonymer Svensk Synonymordbok. O moralisk berno khouri Låntagaren tar stora släckt kalk, typ spekulerar ofördelaktigt Livet utomlands Magasin Praktikplatser. Transcript of Vad är en finansiell kris? Spekulation handlar om att förutse marknadens psykologi. Houston, we have a problem! Swedish Fram till för en kort tid sedan hade vi ett mervärdeskattesystem som var ofördelaktigt för den europeiska konkurrenspositionen och teleoperatörerna där. Bankerna "tvingas" välja företag med sämre förutsättningar att betala sina lån. Finanskriser 1. Asymmetrisk information. Vad händer med en produkts kvalitet på en marknad som kännetecknas av ojämnt fördelad information? Svar på frågorna 6 - 11 6. Inflöde av kapital i ett land under en längre tid, investeringar i aktier och fastigheter ökar. Detta leder till prisökningar, vilket kräver. Engelsk översättning av 'ofördelaktigt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Ofördelaktig, adjektiv.. Böjningar: ofördelaktig, ofördelaktigare, ofördelaktigast. Engelska: ill.

Categories: tv4 nyheter

0 Replies to “Ofördelaktigt”